Leden Adviesraad

De Leden van de Adviesraad hebben zitting op persoonlijke titel.
Zij hebben binding met problematiek uit hun aandachtsgebieden, maar bezien sociale aangelegenheden met een brede blik.
De leden van de Adviesraad worden formeel benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.

In het Instellingsbesluit en het Huishoudelijk reglement zijn de afspraken en verantwoordelijkheden van Adviesraad en B&W vastgelegd. 

De volgende personen maken op dit moment deel uit van de Adviesraad:

Leden_Aandachtsgebieden.xlsx