Nieuws
December  2023De Adviesraad Sociaal Domein adviseert Burgemeester en Wethouders over het beleid rond  de Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.


In de bijeenkomst van december werden, onder meer, onderstaande onderwerpen besproken. Burgemeester Boy Scholtze was een deel van de bijeenkomst aanwezig.

Kennismaking burgemeester met de ASD:

Er was nog geen gelegenheid geweest om in gesprek te gaan met de burgemeester over het functioneren van de Adviesraad. De burgemeester vond dat de ASD meer bekendheid moet krijgen.

 
Misschien kunnen we ook op andere plaatsen en tijd vergaderen. Mogelijk kom je zo nog meer in contact met de inwoners en kunnen we nog beter de signalen uit de samenleving doorgeven.

Gezondheid:

Na de informatieronde in de gemeenteraad werd ook de Adviesraad bijgepraat over de regionale samenwerking ter verbetering van de gezondheid.
Met name betreft het dan: actieve voorbereiding op het ouder worden, mentale fitheid en weerbaarheid en ook een gezond leven bij minder welvaart en/of opleiding. De regering heeft daartoe extra middelen gegeven.

Voorbeelden zijn onder meer valpreventie, maar ook aanpak overgewicht en welzijn.

Inclusie:

Het proefproject “Iedereen doet mee” is officieel voorbij. Maar er is met de gemeente afgesproken dat het project toch wordt voortgezet. De Adviesraad blijft, samen met de ervaringsdeskundigen, hierin een belangrijke rol blijft spelen.

Cliëntondersteuning en Mantelzorg:

Er zijn op dit moment 4 onafhankelijke cliëntondersteuners in Drimmelen. Ook kan via de gemeente een beroep gedaan worden doen op MEE voor deze ondersteuning. 

SWO is de organisatie die in Drimmelen een aanvrager (bv. van een hulpmiddel of huishoudelijke hulp) helpt als een ondersteuner gewenst is. Vaak is men niet op de hoogte van deze gratis hulp. 

De mantelzorger is dikwijls ook de ondersteuner. Het is belangrijk om te wijzen op de onafhankelijke ondersteuner bij een aanvraag.  

Participatie:

De gemeente wil dat mensen mee kunnen denken over een onderwerp dat hen aan gaat. En wanneer zij belangstelling hebben om mee te denken. Dat wordt het participatiebeleid genoemd.

De vraag is nu: hoe zetten we zo’n beleid in Drimmelen goed op? Voor een goede beantwoording van die vraag is een bureau  ingeschakeld en er worden 2 avonden belegd.  

Zorgzame buurt en wijk:

Ouderen stellen het organiseren van een zorgzaam netwerk vaak te lang uit. En dan overkomt hen plotseling iets, bv. een val, hartfalen e.d. 

Toch zou het verstandig zijn als ouderen deelnemen aan een zorgzame buurt: voor elkaar  boodschappen doen, kleine klusjes opknappen, ondersteunen bij digitale zaken en zo voort ...

Meer weten?

Neem dan contact op met de voorzitter van ASD-Drimmelen
- via tel. 06-51055721 of
- via info@asd-drimmelen.nl of
- via deze website.