Nieuws
October  2023De Adviesraad Sociaal Domein adviseert Burgemeester en Wethouders over het beleid rond  de Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.


In de bijeenkomst van october werden, onder meer, onderstaande onderwerpen besproken. Wethouder J. Vissers was er ook bij.

Jeugd:

Eén op de zeven kinderen ontvangt nu jeugdhulp.
Wethouder Vissers is verantwoordelijk voor de Jeugdzorg in Drimmelen. We bespraken met hem daarom vooral de veranderingen die binnen de Jeugdzorg gaan plaatsvinden.

Er wordt te veel en te snel  van een “minder zwaar probleem” een “zwaar probleem” gemaakt.  Ook blijkt meer aandacht voor de gezinssituatie nodig.

Jeugdzorg wil daarom komen tot een "Stevig Lokaal Team" (SLT). Dat is een groep van professionals  die samen zorgen voor een goede uitvoering van de jeugdhulp.
Drimmelen en Geertruidenberg zullen nog intensiever met elkaar moeten samenwerken, omdat zij samen het SLT vorm moeten geven. Hierbij zijn de bemensing en de financiën  belangrijk. 

De adviesraden van de regio brengen regelmatig gezamenlijk advies uit over de invulling van dit hervormingsprogramma van de Jeugdzorg. 

Cliënt-ervaringsonderzoek:

De gemeente wil van aanvragers van de Wmo, de cliënten, weten of ze tevreden zijn over de  geboden hulp. En deed daarom een onderzoek naar hun ervaringen .
De Adviesraad vindt dat met de uitkomsten meer gedaan kan worden dan nu gebeurt. Hoe het gebeurt en de vragen zelf kunnen verbeterd worden, vindt de Adviesraad. Bij voorbeeld door aanvullend onderzoek en dieper gaande  analyses.

Samen met de beleidsambtenaar gaat de werkgroep Wmo bekijken of en hoe dit meer inzicht kan opleveren.

Drugs- en alcoholpreventieplan:

We weten dat ook in onze gemeente er mensen zijn die verslaafd zijn of te veel drugs en / of alcohol gebruiken.
De gemeente beschrijft iedere 4 jaar wat ze daar aan wil doen. Dat is het zgn. Preventieplan.
We hebben het besproken en zullen mee denken over de te nemen stappen de komende jaren. Doel: verslaving zoveel mogelijk tegen te gaan.

Op 28 oktober is er een bijeenkomst in De Mayboom over dit onderwerp.

Energietoeslag:

Het rijk heeft de wet aangenomen waardoor de energietoeslag van €800,- door de gemeenten uitgekeerd kan worden. 

Inwoners, die vorig jaar een uitkering hebben gekregen, krijgen vanzelf bericht. Inwoners die denken ook in aanmerking te komen voor deze toeslag kunnen met de gemeente contact opnemen.

Meer weten?

Neem dan contact op met de voorzitter van ASD-Drimmelen
- via tel. 06-51055721 of
- via info@asd-drimmelen.nl of
- via deze website.