Opstellen van Participatiebeleid

Advies over
Het opstellen van een participatiebeleid

Iedere gemeente moet een zgn. participatiebeleid opstellen. Dat gaat over de vraag: hoe betrekken we de inwoners bij beleid op alle gebieden.

De Adviesraad heeft onderstaand advies opgesteld voor Burgemeester en Wethouders.
Een advies over de opzet van het participatiebeleid in onze gemeente.

advies participatiebeleid.pdf