Nieuws Februari 2023

NIEUWS februari 2023
Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen

Per 1 januari 2023 zijn het Wmo-Platform en het Platform Sociale Zekerheid opgegaan in een Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen(ASD-Drimmelen).

In de Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen zitten inwoners uit Drimmelen.
Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan Burgemeester en Wethouders over de plannen, inhoud en uitvoering van het beleid op het sociaal domein.
Het sociaal domein is breed en omvat alle taken die samenhangen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet (=werk en inkomen).

De Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen is van én voor de burgers. De Adviesraad moet een brugfunctie zijn tussen de inwoners en het gemeentebestuur. Alle inwoners moeten zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. 

Alle adviezen gaan ook naar de gemeenteraad.

Werkgroepen

De Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen kent werkgroepen. Zij geven advies op verzoek van de Adviesraad. 

Er zijn nu drie werkgroepen: * Jeugd, * Participatie, * Zorg en Welzijn.
De leden van de werkgroepen volgen de ontwikkelingen op hun gebied en onderhouden contact met gemeente, inwoners en organisaties die op dat gebied belangrijk zijn.

Leden

De Adviesraad vergadert iedere maand op af te spreken tijd en plaats. De werkgroepen vergaderen wanneer dat nodig is. De Adviesraad zou graag met mensen in contact komen die interesse hebben om mee te denken in de Adviesraad en/of in een Werkgroep.

Uit de Adviesraad-vergadering van februari 2023

- Personeelstekort Huishoudelijke Ondersteuning
Door problemen op de arbeidsmarkt kunnen gemeenten hun “leveringsplicht” niet waar maken. Op korte termijn wordt gekozen voor een aanpak van flexibilisering, zoals verruiming van werktijden en minder vaak of korter.

- Verschuiving van zorg naar preventie (Gezond en Actief Leven Akkoord).
Gemeenten, het rijk en de zorgverzekeraars richten zich vooral op een gezonde leefstijl, vitaal ouder worden en meedoen. Verder op versterking van de mentale gezondheid en het versterken van de sociale basis.
Er worden regionale afspraken gemaakt.

- Jaarplan 2023 en Terugblik 2022

- Overleg met SWO
Zorgen over mantelzorg en cliëntondersteuning.Meer weten?

Neem dan contact op met de voorzitter van ASD-Drimmelen
- via tel. 06-51055721 of
- via info@asd-drimmelen.nl of
- via deze website