Nieuws
September  2023

ASD-Drimmelen


De Adviesraad Sociaal Domein adviseert Burgemeester en Wethouders over het beleid rond  de Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.


In de bijeenkomst van september werden, onder meer, onderstaande onderwerpen besproken. Wethouder Tim Simons was er ook bij.

Wonen:

De Adviesraad sprak samen met wethouder Simons over de notitie van de werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn voor ouderen.
Belangrijke zaken zijn onder anderen: 

We willen samen misschien een dag organiseren over wonen, zorg en welzijn.

Jeugd:

Binnen de Jeugdzorg gaan veranderingen plaatsvinden.
Er wordt te veel en te gauw  van een “hobbel” in de jeugd een probleem wordt gemaakt. Meer aandacht is nodig voor de gezinssituatie.
Eén op de zeven kinderen ontvangt nu jeugdhulp. 

Jeugdzorg wil komen tot een zogenaamd "Stevig Lokaal Team".
Dat is een groep van professionals  die samen zorgen voor een goede uitvoering van de “ernstiger” jeugdhulp. De regiovisie ligt op tafel bij de Burgemeester en Wethouders om die vast te stellen. 

Wmo:

Aan de orde kwamen:

Excursie:

De Adviesraad ging voor haar jaarlijkse excursie ditmaal naar MidZuid en Hazera. De Raad wilde nadere informatie over de inzet en begeleiding van  mensen bij MidZuid.
Uitgangpunt: Werk is voor iedereen belangrijk.
Werken is meedoen, een steentje bijdragen aan onze samenleving en niet afhankelijk zijn van een uitkering. 

Zelf de weg naar werk vinden, dat lukt helaas niet iedereen.
Daarom is er MidZuid. 

MidZuid wil een steun in de rug zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hen helpen met leerwerktrajecten.
MidZuid werkt samen met UWV, de gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout, scholen voor speciaal onderwijs én met werkgevers. 

Als voorbeeld van een bedrijf waar medewerkers van MidZuid werken, bezochten we Hazera. Dat is een wereldwijd bedrijf dat hoogwaardige zaden ontwikkelt.  

Logo Mid-Zuid
logo Hazera -Seeds of Growth
Een Vergadering

Meer weten?

Neem dan contact op met de voorzitter van ASD-Drimmelen
- via tel. 06-51055721 of
- via info@asd-drimmelen.nl of
- via deze website.