Nieuws
Juli  2023De Adviesraad Sociaal Domein adviseert Burgemeester en Wethouders over het beleid rond  de Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.


In de bijeenkomst van juli werden, onder meer, onderstaande onderwerpen besproken. Wethouder H. Bakker was er ook bij.

Het Uitdaagrecht

Bij het Uitdaagrecht kunnen bewoners taken van gemeente, provincie of water- schap overnemen. Bewoners denken bepaalde taken bv. groenbeheer of dagbesteding slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen dan de gemeente. 

In Drimmelen wordt hier (nog) weinig gebruik van gemaakt, oordeelt de Adviesraad.

Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Maar...  de wet blijkt niet goed te werken.

Er zitten  te veel onzekerheden in de Participatiewet. De samenhang tussen de verschillende inkomsten en uitgaven - zoals een bijstandsuitkering, inkomsten uit werk en toeslagen - is onduidelijk.
De huidige wet is een ongekend harde wet die onmenselijk uit kan pakken. Mensen worden benaderd vanuit wantrouwen. Zij zijn soms in grote problemen gekomen door de overheid. 

Niet de regels, maar de mens dient het belangrijkste te zijn.
De aan te passen Participatiewet moet meer ruimte bieden voor een individuele benadering van mensen.

De Adviesraad gaat op bezoek bij MidZuid om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rondom deze wet. 

Cliëntondersteuning

De Adviesraad heeft vragen over deze ondersteuning.

De ondersteuner geeft advies en steun die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid. Ook gaat het om het verkrijgen van hulp op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. 

Cliëntondersteuning bestaat dus in vele vormen en rollen. Het bevordert ook het meedoen in de maatschappij. 

De werkgroep Wmo van de Adviesraad gaat bekijken of er verbeteringen of veranderingen nodig en mogelijk zijn in Drimmelen.

Energie

Uit de werkgroep Energie:
Dat de gemeente de klusbus zelf organiseert is een duidelijke verbetering. 

De werkgroep adviseert om de ambassadeurs erbij te betrekken.
En om gebruik te maken van de contacten met de bewoners om problemen door te spelen naar het gemeentelijke Sociaal Loket. 

Meer weten?

Neem dan contact op met de voorzitter van ASD-Drimmelen
- via tel. 06-51055721 of
- via info@asd-drimmelen.nl of
- via deze website.