Meedenken?

De bekende vinger aan de pols is een belangrijke vinger. De Adviesraad probeert die functie te vervullen door belangrijke onderwerpen zorgvuldig onder de loep te leggen en werkbare adviezen voor verbetering te formuleren.
Belangrijke onderwerpen zijn onder meer: de Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg. 

Mocht U daarover willen meedenken: Uw hulp zal zeer op prijs worden gesteld.

Zie Contact.