Aanvullende informatie

Sociale burgerlijke organen in de gemeente Drimmelen per 31 december 2022:

Platform Sociale Zekerheid Drimmelen, zie hier, tot 31/12/2022

Wmo-Platform Drimmelen, zie hier, tot 31/12/2022

WWZ-Drimmelen, zie hier.

KDOB-Drimmelen, zie hier.

Sociaal Wijzer Drimmelen, zie hier.

Per 1 januari 2023 is de Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen ingesteld.
Platform Sociale Zekerheid Drimmelen en WMo-Platform Drimmelen zijn
per zelfde datum opgeheven.