Nieuws
November  2023De Adviesraad Sociaal Domein adviseert Burgemeester en Wethouders over het beleid rond  de Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.


In de bijeenkomst van november werden, onder meer, onderstaande onderwerpen besproken. 2 Casemanagers Wmo waren er ook bij.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

Mensen nemen contact op met het Sociaal Loket omdat ze hulp, advies of ondersteuning nodig hebben. De vraag wordt doorgestuurd naar een casemanager Wmo. Die gaat in gesprek met de mensen die hulp vragen.
Onlangs werden de resultaten van een onderzoek bekend naar de tevredenheid van Wmo-aanvragers, de cliënten. De Adviesraad wilde met de casemanagers graag in gesprek na dit cliëntervaringsonderzoek. Onder meer om te bezien of nog meer aandacht kan worden gegeven aan bijvoorbeeld cliëntondersteuning en cliëntvriendelijkheid.   

Besloten wordt om ook de mensen van het Sociaal Loket uit te nodigen voor een overleg. 

Andere Wmo-zaken: 

-  energietoeslag: Voor de mensen die een uitkering hebben en voor de mensen die eerder deze toeslag ontvingen wordt de energietoeslag automatisch uitbetaald.
Het bedrag van €800,- wordt voor 1 januari 2024 betaald.
Anderen kunnen een aanvraag indienen via de website van de gemeente.

- abonnementstarief Wmo: Het tarief wordt in 2024 €20,60. Daarbij wordt niet gekeken naar inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.
Als deze eigen bijdrage problemen  oplevert, kan de gemeente onderzoeken of men voor bepaalde regelingen in aanmerking komt.

- reablement (=herstel): De gemeente wil aan de slag met het reablement-programma. Het is een manier om, samen met de mensen die dat nodig hebben, te werken aan herstel van zelfredzaamheid.
Doel is om hen weer zo onafhankelijk mogelijk te maken. Zoals  zelf weer kunnen koken, douchen of steunkousen aantrekken.

- zorgzaam dorp Made: De zorgvragen nemen toe en worden ingewikkelder. De zorg kan dat niet allemaal opvangen. Er zijn simpelweg te weinig mensen, middelen en ruimte. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat mensen langer gezond thuis kunnen wonen? Hoe zet je de buurt in om samen te zorgen voor elkaar?
Het project “zorgzame buurt” wil daar aan bijdragen. In Made gaat het project in de wijk rond de Wijngaerd van start. 


Ontmoetingsruimten:

We spreken vaak over de sociale basis. De sociale basis is dat wat er gebeurt tussen mensen. De sociale basis is het geheel aan relaties, verbindingen en initiatieven tussen en voor mensen.
Hiervoor zijn ontmoetingsplaatsen belangrijk. Het gaat om laagdrempelige buurtplekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ontmoeting door samen koffie te drinken bij voorbeeld.
De Adviesraad vraagt zich af of dergelijke plaatsen wel in onze dorpen aanwezig en bekend zijn.


Communicatie:

De Adviesraad heeft overlegd met andere adviesraden en ook veel websites bekeken om te zien hoe andere raden functioneren.
Een werkgroep gaat met ideeën aan de gang om in overleg een plan op te stellen om de uitwisseling van informatie tussen Adviesraad en Drimmelens inwoners uit te werken.  


Meer weten?

Neem dan contact op met de voorzitter van ASD-Drimmelen
- via tel. 06-51055721 of
- via info@asd-drimmelen.nl of
- via deze website.