Nieuws
April 2024
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert Burgemeester en Wethouders over het beleid rond  de Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.


In de bijeenkomst van april werden, onder meer, onderstaande onderwerpen besproken.

Sterk Lokaal Team 

Isabelle Sioen en Marieke Wijdeven, beide werkzaam voor het Sterk Lokaal Team Geertruidenberg-Drimmelen, hebben uitleg gegeven over de plannen voor de jeugdzorg. 

Met het oprichten van een Sterk Lokaal Team moet de toegang tot hulp voor de jeugd  laagdrempelig gemaakt worden. Daarbij  wordt gekeken naar het gezin en naar de leefomgeving.  Samen kijken hoe zaken eenvoudig aangepakt kunnen worden zonder gelijk etiketjes te plakken.  Indien nodig blijft het inroepen van professionals mogelijk.  

Hun voorstel komt deze zomer in de gemeenteraad. De ASD zal hierover om advies gevraagd  worden. 


Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO) 

Alle jongeren in Nederland moeten kunnen opgroeien in een kansrijke omgeving, met aandacht  voor welbevinden en het voorkomen van middelengebruik.  

Het OKO is een preventieaanpak vanuit het Trimbos-instituut. Deze is gebaseerd op een IJslands  model, dat daar succesvol gebleken is.  

De Gemeente Drimmelen start dit jaar met deze aanpak. Het is een traject van jaren, maar de ervaringen elders  zijn positief. Minder middelengebruik en meer welbevinden bij de jeugd.  

De ASD kreeg uitleg van Kim Smits, beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente Drimmelen. 

Afscheid Johan Broos als voorzitter ASD 

Johan Broos heeft op 10 april jl., afscheid genomen als voorzitter van de ASD. Onder zijn bezielende  leiding is de ASD tot stand gekomen en geworden tot wat hij nu is. Een onafhankelijk adviesorgaan,  bestaande uit burgers, dat de gemeente Drimmelen gevraagd en ongevraagd advies geeft. Johan is als voorzitter opgevolgd door Marlies Wilting-Borm. 


Meer weten?

Neem dan contact op met de voorzitter van ASD-Drimmelen
- via tel. 06- 06-15684544 of
- via info@asd-drimmelen.nl