Nieuws April 2023

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert Burgemeester en Wethouders over het beleid rond  de Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.


In de bijeenkomst van april werden, onder meer, onderstaande onderwerpen besproken.

Aanbesteding hulpmiddelen

Alle inwoners van Drimmelen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mobiel blijven. Een hulpmiddel zoals een rolstoel of scootmobiel kan daarbij helpen. 

Er was een nieuwe aanbesteding nodig. In de afgelopen jaren is er samen met leveranciers gewerkt aan het steeds verder verbeteren van de dienstverlening. Dit heeft geresulteerd in goede werkafspraken. De 13 regiogemeenten hebben samen besloten welke leveranciers de hulpmiddelen gaan aanbieden aan de inwoners. 

Lokale bedrijven worden hierbij betrokken voor reparaties e.d.

Proef met ”Voor Elkaar Pas”

Leerlingen die nu gebruik maken van leerlingenvervoer kunnen met de Voor Elkaar Pas zelfstandig leren reizen met het Openbaar Vervoer. Dat betekent meer vrijheid voor hen. 

De proef past in het gemeentelijk beleid om de zelfstandigheid van inwoners bevorderen. Het is geen bezuiniging, maar juist een investering in de toekomst van jongeren. 

Sommige leerlingen komen na het basisonderwijs niet meer in aanmerking komen voor leerlingenvervoer.
Deze pas geeft hen de kans om tijdig voorbereid te zijn om de overstap te maken.
Reizen met het OV is dan iets waar ze al vertrouwd mee zijn.

Beleidsplan sociaal domein

Er wordt door de gemeente een nieuw beleidsplan voor het sociaal domein geschreven.
De adviesraad zal in een vroeg stadium bij de opzet van dit plan betrokken worden.

Werkgroepen

De werkgroepen bespreken een onderwerp waar zij Burgemeester en Wethouders over willen adviseren.
De Adviesraad Sociaal Domein bespreekt hun adviezen  en stuurt ze door aan B&W. 

Iedere werkgroep (Jeugd, Participatie, Wmo) heeft nu een lid van de ASD als coördinator. De coördinator stuurt de werkgroep aan en brengt  verslag uit aan de ASD.
De Adviesraad Sociaal Domein bespreekt hun verslagen  en stuurt ze als adviezen door aan B&W. 

Overleg met BUS

De ASD had de BUS uitgenodigd voor overleg. BUS staat voor Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen en/of Burgerkracht Uit Samenwerking. 

De organisatie komt op voor de burgers die  in de problemen raken bij sociale vraagstukken, zoals met, ondermeer,  uitkeringen.
Of die vast dreigen te lopen in hun werk of met hun inkomen.

Regels financieel ontzorgen statushouders

Gemeenten betalen vanuit een bijstandsuitkering de vaste lasten voor inburgeraars. Op die manier kunnen vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning zich volledig richten op hun inburgering. 

Niet iedereen vindt dit een goed idee.
Men vindt het soms niet fijn dat de gemeente dit doet. Zij kunnen dit vaak zelf. 

De ondersteuning kan beter worden aangepast aan de individuele situatie.


Meer weten?

Neem dan contact op met de voorzitter van ASD-Drimmelen
- via tel. 06-51055721 of
- via info@asd-drimmelen.nl of
- via deze website.