Over ASD-D

De Adviesraad Sociaal Drimmelen Drimmelen bestaat uit inwoners van de gemeente Drimmelen.
Zij adviseren het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) over de plannen, inhoud en uitvoering van het beleid op het sociaal domein.

Het sociaal domein is breed en omvat, onder meer, alle taken die samenhangen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

De Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen is van én voor de burgers en dan zeker voor de kwetsbare burgers. De raad moet een brugfunctie zijn tussen de inwoners en de gemeente. Met haar adviezen moet de Adviesraad er aan bijdragen dat alle inwoners naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College van B&W. Alle adviezen gaan ook naar de gemeenteraad.