Uit het Wmo-overleg
van
November 2022

Asielbeleid

Het Platform had al eerder om een visie op asielbeleid gevraagd.
We deden dit al bij de Gemeenteraadsverkiezingen en later in september. Daar was toen niet direct een eenduidige  visie op te krijgen van gemeente en politieke partijen. 

Het Platform betreurt dan ook de discussie c.q. problematiek die is ontstaan door het korte tijdpad dat nu voorligt om problemen op te lossen voor de ontvangst van de Oekraïense mensen.
In hoeverre Drimmelen zal kunnen (en mogelijk moeten?) bijdragen aan verdere opvang van asielzoekers, c.q. statushouders? Dat is afwachten in het kader van de nieuwe asielwet (= spreidingswet). 

De gemeente zal een eigen asielbeleid moeten formuleren.

Vervoer 

Er komt een nieuwe aanbesteding voor het vervoer in de provincie vanaf 2024.  Belangrijk is om het vervoer voor mensen met een beperking richting de toekomst betaalbaar te houden. 

De nieuwe manier van reizen vraagt om een andere naam: Bravo Flex. De naam deeltaxi verdwijnt, maar het vervoer zoals we dat nu kennen (van deur tot deur) blijft grotendeels gelijk. 

Om gebruik te maken van dit vervoer is een Wmo-indicatie nodig. Daarnaast komen er nog 2 andere vormen bij die iedereen kan gebruiken: De hubtaxi en de haltetaxi. 

Uitgangspunt voor het Platform is dat de tevredenheid van reizigers minimaal op hetzelfde niveau blijft als bij het huidige deeltaxivervoer. 

Vervoer 

Er komt een nieuwe aanbesteding voor het vervoer in de provincie vanaf 2024.  Belangrijk is om het vervoer voor mensen met een beperking richting de toekomst betaalbaar te houden. 

De nieuwe manier van reizen vraagt om een andere naam: Bravo Flex. De naam deeltaxi verdwijnt, maar het vervoer zoals we dat nu kennen (van deur tot deur) blijft grotendeels gelijk. 

Om gebruik te maken van dit vervoer is een Wmo-indicatie nodig. Daarnaast komen er nog 2 andere vormen bij die iedereen kan gebruiken: De hubtaxi en de haltetaxi. 

Uitgangspunt voor het Platform is dat de tevredenheid van reizigers minimaal op hetzelfde niveau blijft als bij het huidige deeltaxivervoer. 

Vervoer 

Er komt een nieuwe aanbesteding voor het vervoer in de provincie vanaf 2024.  Belangrijk is om het vervoer voor mensen met een beperking richting de toekomst betaalbaar te houden. 

De nieuwe manier van reizen vraagt om een andere naam: Bravo Flex. De naam deeltaxi verdwijnt, maar het vervoer zoals we dat nu kennen (van deur tot deur) blijft grotendeels gelijk. 

Om gebruik te maken van dit vervoer is een Wmo-indicatie nodig. Daarnaast komen er nog 2 andere vormen bij die iedereen kan gebruiken: De hubtaxi en de haltetaxi. 

Uitgangspunt voor het Platform is dat de tevredenheid van reizigers minimaal op hetzelfde niveau blijft als bij het huidige deeltaxivervoer.