Nieuws
Februari 2024De Adviesraad Sociaal Domein adviseert Burgemeester en Wethouders over het beleid rond  de Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.


In de bijeenkomst van februari werden, onder meer, onderstaande onderwerpen besproken.ASD komt naar je toe!!

De Adviesraad wil “de ogen en oren” van de samenleving zijn. Dat is niet gemakkelijk.
Een belangrijk onderwerp tijdens het gesprek met de burgemeester was ons plan om ook in de verschillende dorpen te vergaderen. Hij was het volledig met ons eens.

Nu nodigt de Adviesraad mensen en organisaties uit om met ons kennis te maken. We bespreken wat er in hun dorp of wijk belangrijk is. We nemen hun  adviezen en problemen mee naar het overleg met de gemeente. 

Op 13 maart vergadert de Adviesraad in De Cour in Terheijden.
U bent welkom van 11.00-12.00 uur. 

Ervaringsdeskundigen

De gemeente wil werk blijven maken van toegankelijkheid in de gemeente voor een ieder. Ook voor mensen met een beperking. De afgelopen  twee jaren is met een pilot daar extra aandacht aan besteed.  Een belangrijke rol speelde daarbij een groep ervaringsdeskundigen.

De pilot is echter voorbij. Afgesproken is dat extra aandacht en zorg zouden blijven.
De Adviesraad heeft de gemeente gevraagd om met de groep ervaringsdeskundigen afspraken te maken over de voortgang, en aandacht te blijven besteden aan hun problematiek.   

Buurthuizen

Gemeenten realiseren zich in toenemende mate dat buurten, wijken en kernen verschillend zijn. Ook  de gemeente Drimmelen begrijpt dit en snapt dat buurthuizen als ontmoetingsplek heel belangrijk zijn. 

Met aandacht voor buurtgericht werken streven gemeenten ernaar om beter aan te sluiten op de kenmerken en behoeften van bewoners. Dat wordt steeds belangrijker, omdat ook steeds meer mensen met een zorg- en of ondersteuningsbehoefte thuis wonen.
De Adviesraad blijft dan ook aandacht vragen voor de buurthuizen in onze dorpen.

Cliëntondersteuning

De werkgroep Wmo heeft een gesprek gehad met ambtenaren van het Sociaal Loket. 

Behalve over de werkzaamheden hebben ze ook gesproken over de cliëntondersteuning. Hoe worden de mensen die hulp aanvragen daarop attent gemaakt?
In overleg met SWO en gemeente wordt bekeken welke mogelijkheden er nog meer zijn, zoals bv. een folder. 

Schuldhulp

De werkgroep Werk en Inkomen heeft een gesprek gehad met Surplus over de schuldhulp. 

Het aantal aanvragen neemt toe. Afgelopen jaar van 39 naar 72. 
Ook het aantal zgn. vroeg-meldingen is gestegen. Dat betekent dat de gemeente van verschillende organisaties een melding krijgt als er een betalingsachterstand is. Denk aan huur, verzekering e.d. 

Niet iedereen met geldzorgen of schulden zoekt hulp. Toch is op tijd hulp vragen belangrijk want het kan ernstige financiële problemen voorkomen.  En Surplus kan daarbij helpen.

Meer weten?

Neem dan contact op met de voorzitter van ASD-Drimmelen
- via tel. 06-51055721 of
- via info@asd-drimmelen.nl of
- via deze website.