Welkom bij de
Adviesraad
Sociaal Domein Drimmelen

(ASD-Drimmelen)

Add Headings and they will appear in your table of contents.

De Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen (ASD-Drimmelen) bestaat uit inwoners van de gemeente Drimmelen.

De Adviesraad adviseert het
College van Burgemeester & Wethouders
over plannen, inhoud en uitvoering van het beleid in het sociaal domein. 

Nieuws Juni 2024

Er is nu een folder over de Cliëntondersteuner voor aanvragen bij het Sociaal Loket. Die folder krijg je als je een aanvraag wilt doen.

De Juli-vergadering van de ASD is op 10 juli in Plexat, Wagenberg. Iedereen is welkom. 

Lees meer

Nieuws April 2024

Er is een plan voor  betere jeugdzorg, met het Sterk Lokaal Team. Dat maakt hulp voor jeugdigen gemakkelijker.

Hoe voorkom je jeugdig gebruik van "middelen" en bevorder je het "welzijnsbevinden"?
Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) kan helpen.

Maak de onafhankelijke cliëntondersteuner  bekender, is het advies.

Lees meer.

Voorzitterschap van ASD-Drimmelen door Johan Broos overgedragen aan Marlies Wilting-Borm

Johan Broos is ruim 13 jaar lid geweest van het Wmo-Platform en van de daaruit voortkomende Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Drimmelen.
Op woensdag 10 april droeg Johan de voorzittershamer over aan Marlies Wilting. Hij nam afscheid om persoonlijke redenen.

Johan werd in 2011 lid van het Wmo-platform , waar hij in 2014 secretaris werd en in 2020 voorzitter.

Onder Johans bezielende leiding is ASD-Drimmelen  begin 2023 tot stand gekomen. De ASD is een onafhankelijk adviesorgaan, bestaande uit inwoners. De adviesraad adviseert het gemeentebestuur van Drimmelen, gevraagd en ongevraagd. Een vorm van burgerparticipatie, waar de gemeente Drimmelen steeds meer gebruik van maakt. 

Johan is door de leden van de ASD benoemd tot Erelid en Adviseur. Dit als blijk van waardering voor alles wat hij gedaan heeft voor het Wmo-Platform en de ASD.

We wensen Marlies succes in haar nieuwe functie.

Marlies bedankt Johan voor zijn 13 jarige inspanning voor de adviesraden.
Logo voor onafhankelijke client ondersteuner

Advies over
De (on)bekendheid van de onafhankelijke cliënt ondersteuner

Zorg of hulp nodig? Die kunt u, onder voorwaarden, krijgen bij onze gemeente.
Bij een aanvraag daarvoor kunt u ook geholpen worden. Door een "Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner" de OCO .
Veel inwoners weten dat niet.
De Adviesraad heeft een advies naar B&W geschreven hoe daar iets aan te doen.

Lees meer.

Icoon voor vergaderingen

Nieuws maart 2024

De Adviesraad vergaderde deze maand in Terheijden en sprak met diverse plaatselijke organisaties.
Inbreng van inwoners bij gemeentelijk beleid (Participatie) werkt, merkte de Adviesraad.
En voorlichting over cliëntondersteuning is nog steeds belangrijk.

Lees meer.

Advies over
Het opstellen van participatiebeleid

Hoe kunnen inwoners betrokken worden bij gemeentelijk beleid.
Daarvoor is participatiebeleid nodig.
De Adviesraad bracht daarover haar advies uit. Gemeenteraadsleden verwezen er graag naar.

Huizen en inwoners
De Cour in Terheijden

Nieuws februari 2024

De Adviesraad gaat lokaal vergaderen. Om te beginnen in Terheijden, op 13 maart 2024, 11:00-12:00, in De Cour.  U bent welkom.
De gemeente wil dat iedereen kan meedoen, ook als je beperkingen hebt.  Gemeentelijke ondersteuning daarvoor blijft  nodig.
Buurthuizen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen. Daarvoor is gemeentelijke aandacht onontbeerlijk.
Als je hulp  wilt aanvragen bij de gemeente, kun je daarbij geholpen worden? Ja, dat heet cliëntondersteuning.  Maar niet iedereen weet dat.
Schulden maken komt steeds meer voor. Ook in Drimmelen kun je hulp krijgen om dat probleem  goed aan te pakken.  Op tijd hulp zoeken is doorslaggevend.

Lees meer.

Nieuws januari 2024

Opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. Dat helpt om jongeren zich beter te laten ontwikkelen.
Een van de onderwerpen die in de januari vergadering van de Adviesraad ter sprake kwamen.
Het ging ook over wonen, zorg en ouderen,  over meedenken van inwoners bij gemeentelijk beleid, over de gemeentelijke buurthuizen en over het Beleidsplan Sociaal Beleid.

Lees meer.

Terug blik 2023

Per 1 januari 2023 werden het Wmo-Platform en het Platform Sociale Zekerheid opgeheven.
Per zelfde datum werd de Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen (ASD-Drimmelen) ingesteld.

Wat deed de Adviesraad allemaal in 2023?
Tijd voor een Terugblik.

Nieuws december 2023

De burgemeester kwam kennismaken bij de Adviesraad.
Ook werd gesproken over de regionale aanpak om de gezondheid te verbeteren, hoe je steun kunt krijgen als zorg of hulp nodig  hebt, wat participatiebeleid inhoud, en wat een zorgzame buurt kan betekenen.

Lees meer.

Nieuws november 2023

2 Casemanagers Wmo praatten ons bij in november bij over Wmo-zaken. Want de Adviesraad wilde wat ingaan op de tevredenheid van Wmo-gebruikers.
Ook ter sprake kwamen de energietoeslag, herstelzorg en een "zorgzame buurt" in Made. En over de ontmoetingsplaatsen en over het informatie uitwisselen tussen Adviesraad en inwoners.

Lees meer.

Nieuws oktober 2003

Ook in oktober vergaderde de Adviesraad.
Ondermeer over de Jeugdzorg, de ervaringen van Wmo-cliënten, een plan om drugs- en alcoholgebruik te beperken en over de energietoeslag 2023.

Lees meer.

Nieuws september 2003

De Adviesraad heeft ook in september vergaderd,

Onder meer over wonen voor ouderen, jeugdzorg en Wmo.
En over haar excursie naar MidZuid in Oosterhout.

Lees meer.

Nieuws augustus 2023

De Adviesraad heeft in augustus vergaderd.
Onder meer over  de beperkte kennis bij cliënten over onafhankelijke steun bij Wmo-vragen.

Lees meer.

Nieuws juli 2023

De Adviesraad heeft in juli vergaderd.
Onder meer over de aan te passen Participatiewet en over Cliëntondersteuning

Lees meer.

Advies over: Als jongeren 18 worden

De Adviesraad heeft geconstateerd: jongeren weten weinig over wat ze zelf moeten gaan regelen als ze 18 jaar worden.  Zoals een zorgverzekering of studiefinanciering. Niet tijdig zaken regelen levert vaak problemen op. Jongeren hierover goed informeren kan die problemen helpen te voorkomen.

De Adviesraad heeft daarom de gemeente geadviseerd naar andere gemeenten te kijken hoe die hier mee omgaan. En de raad wil zelf graag meedenken. 

De gemeente heeft het advies bestudeerd en beantwoord.

Nieuws juni 2023

De Adviesraad heeft in juni vergaderd.
Onder meer over jeugdzorg. Lees meer.

Advies over maatschappelijke opvang


De Adviesraad Sociaal Domein is ingesteld om B&W van de gemeente Drimmelen te adviseren over beleids- en uitvoeringszaken.

In haar mei-vergadering sprak ASD onder meer over maatschappelijke opvang.
Over dat onderwerp werd een Advies uitgebracht.
B&W heeft daarop haar reactie gegeven.

Nieuws mei 2023

De Adviesraad heeft in mei vergaderd.
Onder meer over ontmoetingsruimtes. Lees meer.


Nieuws maart 2023

De Adviesraad heeft in maart vergaderd.
Onder meer over de nieuwe 18-jarigen. Lees meer.

Nieuws april 2023

De Adviesraad heeft in april  vergaderd.
Onder meer over de nieuwe 18-jarigen en leerlingenvervoer. Lees meer.

Jaarplan 2023

Het Jaarplan 2023 van de Adviesraad is beschikbaar.
Nieuwsgierig naar de plannen? Lees meer.

Nieuws februari 2023

De Adviesraad heeft in februari vergaderd.
Onder meer over personeelstekort bij huishoudelijke ondersteuning. Lees meer.

Jaarverslag Wmo-Platform Drimmelen.

Het Wmo-Platform is opgegaan in
de Adviesraad Sociaal Domein - Drimmelen.
Over 2022 is het jaarverslag van het Wmo-Platform nu beschikbaar.

Per 1 januari 2023:
Eén Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen.

 Per 1 januari 2023 zijn het Wmo-Platform en het Platform Sociale Zekerheid opgegaan in een Adviesraad Sociaal Domein (ASD-Drimmelen).

De gemeente Drimmelen wil haar taken in het Sociaal domein integraal, in samenhang, uitvoeren. Het instellen van één orgaan, dat inspraak en advisering vanuit inwoners regelt op het gebied van het Sociaal domein en bijbehorende onderwerpen, past daarbij.
Door samenvoeging van platform Sociale Zekerheid en Wmo-platform wordt vanaf 1 januari 2023 een Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen actief.

Het sociaal domein is breed en omvat, onder meer, alle taken die samenhangen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. 

De Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen is van én voor de burgers en dan zeker voor de kwetsbare burgers. De raad moet een brugfunctie zijn tussen de inwoners en de gemeente. Met haar adviezen moet de Adviesraad er aan bijdragen dat alle inwoners naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving. 

De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College van B&W.
Alle adviezen gaan ook naar de gemeenteraad. 


Koepel
Adviesraden
Sociaal Domein


De Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen is aangesloten bij de landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein.