Welkom bij de
Adviesraad
Sociaal Domein Drimmelen

(ASD-Drimmelen)

De Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen (ASD-Drimmelen) bestaat uit inwoners van de gemeente Drimmelen.

De Adviesraad adviseert het
College van Burgemeester & Wethouders
over plannen, inhoud en uitvoering van het beleid in het sociaal domein. 

Nieuws november 2023

2 Casemanagers Wmo praatten ons bij in november bij over Wmo-zaken. Want de Adviesraad wilde wat ingaan op de tevredenheid van Wmo-gebruikers.
Ook ter sprake kwamen de energietoeslag, herstelzorg en een "zorgzame buurt" in Made. En over de ontmoetingsplaatsen en over het informatie uitwisselen tussen Adviesraad en inwoners.

Lees meer.

Nieuws oktober 2003

Ook in oktober vergaderde de Adviesraad.
Ondermeer over de Jeugdzorg, de ervaringen van Wmo-cliënten, een plan om drugs- en alcoholgebruik te beperken en over de energietoeslag 2023.

Lees meer.

Nieuws september 2003

De Adviesraad heeft ook in september vergaderd,

Onder meer over wonen voor ouderen, jeugdzorg en Wmo.
En over haar excursie naar MidZuid in Oosterhout.

Lees meer.

Nieuws augustus 2023

De Adviesraad heeft in augustus vergaderd.
Onder meer over  de beperkte kennis bij cliënten over onafhankelijke steun bij Wmo-vragen.

Lees meer.

Nieuws juli 2023

De Adviesraad heeft in juli vergaderd.
Onder meer over de aan te passen Participatiewet en over Cliëntondersteuning

Lees meer.

Advies over: Als jongeren 18 worden

De Adviesraad heeft geconstateerd: jongeren weten weinig over wat ze zelf moeten gaan regelen als ze 18 jaar worden.  Zoals een zorgverzekering of studiefinanciering. Niet tijdig zaken regelen levert vaak problemen op. Jongeren hierover goed informeren kan die problemen helpen te voorkomen.

De Adviesraad heeft daarom de gemeente geadviseerd naar andere gemeenten te kijken hoe die hier mee omgaan. En de raad wil zelf graag meedenken. 

De gemeente heeft het advies bestudeerd en beantwoord.

Nieuws juni 2023

De Adviesraad heeft in juni vergaderd.
Onder meer over jeugdzorg. Lees meer.

Advies over maatschappelijke opvang


De Adviesraad Sociaal Domein is ingesteld om B&W van de gemeente Drimmelen te adviseren over beleids- en uitvoeringszaken.

In haar mei-vergadering sprak ASD onder meer over maatschappelijke opvang.
Over dat onderwerp werd een Advies uitgebracht.
B&W heeft daarop haar reactie gegeven.

Nieuws mei 2023

De Adviesraad heeft in mei vergaderd.
Onder meer over ontmoetingsruimtes. Lees meer.


Nieuws maart 2023

De Adviesraad heeft in maart vergaderd.
Onder meer over de nieuwe 18-jarigen. Lees meer.

Nieuws april 2023

De Adviesraad heeft in april  vergaderd.
Onder meer over de nieuwe 18-jarigen en leerlingenvervoer. Lees meer.

Jaarplan 2023

Het Jaarplan 2023 van de Adviesraad is beschikbaar.
Nieuwsgierig naar de plannen? Lees meer.

Nieuws februari 2023

De Adviesraad heeft in februari vergaderd.
Onder meer over personeelstekort bij huishoudelijke ondersteuning. Lees meer.

Jaarverslag Wmo-Platform Drimmelen.

Het Wmo-Platform is opgegaan in
de Adviesraad Sociaal Domein - Drimmelen.
Over 2022 is het jaarverslag van het Wmo-Platform nu beschikbaar.

Per 1 januari 2023:
Eén Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen.

 Per 1 januari 2023 zijn het Wmo-Platform en het Platform Sociale Zekerheid opgegaan in een Adviesraad Sociaal Domein (ASD-Drimmelen).

De gemeente Drimmelen wil haar taken in het Sociaal domein integraal, in samenhang, uitvoeren. Het instellen van één orgaan, dat inspraak en advisering vanuit inwoners regelt op het gebied van het Sociaal domein en bijbehorende onderwerpen, past daarbij.
Door samenvoeging van platform Sociale Zekerheid en Wmo-platform wordt vanaf 1 januari 2023 een Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen actief.

Het sociaal domein is breed en omvat, onder meer, alle taken die samenhangen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. 

De Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen is van én voor de burgers en dan zeker voor de kwetsbare burgers. De raad moet een brugfunctie zijn tussen de inwoners en de gemeente. Met haar adviezen moet de Adviesraad er aan bijdragen dat alle inwoners naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving. 

De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College van B&W.
Alle adviezen gaan ook naar de gemeenteraad. 


Koepel
Adviesraden
Sociaal Domein


De Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen is aangesloten bij de landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein.