Nieuws
Juni  2023De Adviesraad Sociaal Domein adviseert Burgemeester en Wethouders over het beleid rond  de Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.


In de bijeenkomst van juni werden, onder meer, onderstaande onderwerpen besproken. Wethouder H. Bakker was er ook bij.

Jeugdzorg

Er is overleg geweest met de adviesraden uit de regio. Veel is nog onduidelijk over de nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdzorg.

Zoals vragen over de inkoop van aanbieders van zorg. En over het betrekken van jongeren bij de gesprekken. 

De werkgroep Jeugd van de ASD zal op 28 juni met de jongerenwerker overleggen.


De Adviesraad  adviseerde B&W extra aandacht te geven aan jongeren als ze 18 jaar worden. Maar B&W vindt dat niet nodig in Drimmelen.
In Oosterhout gaat het wel gebeuren.

Energiearmoede

Veel mensen in ons land met een laag inkomen en een hoge energierekening hebben in 2022, volgens de Woonbond, geen energietoeslag gekregen. In Drimmelen blijken de meeste inwoners, die aan de regels voldoen, de toeslag wel te hebben ontvangen.


Wanneer komt er meer informatie over energietoeslag in 2023? Dat is nog onbekend. Misschien besluit de regering rond de zomer hierover.

De werkgroep Energiearmoede van de ASD wil verder gemeentelijk overleg over energiearmoede over een paar belangrijke onderwerpen. Ze pleit onder meer voor een energietoeslag voor inkomens tot 130 % van het sociaal minimumloon. Nu is dat nog 120 %.

De werkgroep zou dat, net zoals de Sociale Alliantie ( een initiatief van vakbeweging, kerken, humanisten en mensen met recht op een uitkering), een zeer goede zaak vinden. 

Op resultaat gerichte hulp in de Wmo

Eén van de problemen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de ‘op resultaat gerichte’ hulp bij het huishouden. De inwoners krijgen dan niet een aantal uren hulp, maar hulp om ‘een resultaat’ te krijgen. Zoals: 'een schoon huis'. 

Staatssecretaris van Ooijen wil daar van af. Hij heeft er, met diverse organisaties, grote twijfels over. Want de omschrijving van het gewenste resultaat is vaak vaag en dat maakt het onduidelijk voor gebruikers. 

Wmo hulpmiddelen

Het regelen van Wmo hulpmiddelen door 13 gemeenten is gelukt.
Vanaf 1 juli zijn er 2 aanbieders: Welzorg en Medipoint. 

Meer weten?

Neem dan contact op met de voorzitter van ASD-Drimmelen
- via tel. 06-51055721 of
- via info@asd-drimmelen.nl of
- via deze website.