Uit het Wmo-overleg van
December 2022

Opvang  asielzoekers

Op 1 februari 2023 horen provincies en gemeenten hoeveel asielzoekers ze moeten opvangen. 

Op 1 mei 2023 verdeelt het kabinet vervolgens het aantal opvangplekken dat dan nog nodig is opnieuw over de provincies. Daarbij telt niet mee hoe succesvol een gemeente of provincie al is geweest bij het vinden van locaties.
Het kan dan gebeuren dat een regio die al veel opvangplekken regelde weer moet bijspringen en uiteindelijk meer doet dan andere regio’s. 

We spraken over de mogelijke gevolgen voor de gemeente Drimmelen.

Participatiewet

De participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. Het klinkt allemaal mooi, maar toch zitten er nogal wat haken en ogen aan de uitwerking. Burgers die niet meer (volledig) kunnen werken lopen risico dat er teveel van hen gevergd gaat worden. Hoe verloopt e.e.a. in onze gemeente?

Nu het Platform Sociale Zekerheid gestopt is, is het aan het Wmo-Platform om de onderwerp die daar aan de orde kwamen, zoals Werk en Inkomen, Armoede, e.d. in haar overleg mee te gaan nemen. 

We hopen tot een (nieuwe) werkgroep participatie te komen. 

Energiearmoede

We bespraken of de gemeente alles “uit de kast” trekt om mensen te helpen. Denk aan de klussenbus, de extra vergoedingen, energiecoaches, de energie-ambassadeurs etc. 

Hierbij kwam ook de landelijk op te zetten “energiebieb” ter sprake als mogelijkheid.

Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen (ASD-Drimmelen)

In Drimmelen hadden we twee Platforms om advies te geven aan B&W. Aangezien het Platform Sociale Zekerheid is gestopt, bekijkt de gemeente of kan worden gekomen tot een Adviesraad Sociaal Domein, zoals die in veel gemeenten al bestaat. 

Naast de Adviesraad zou dan gewerkt kunnen worden met werkgroepen zoals Jeugd, Participatie en Wmo.

Werkgroep e-health en digitalisering

De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om de inwoners te helpen bij het gebruik van smartphone, tablet en computer. Men wil dit doen in overleg met bijvoorbeeld SWO, Theek5 en gemeente. 

Inwoners hebben niet alleen vaak hulp nodig bij laaggeletterdheid, maar ook bij de problematiek van het digitaal verwerken van gegevens en van aanvragen. 

Een simpel voorbeeld is de melding van de gemeente:

Vanaf 1 januari 2023 is de inzameling van oud papier in de gemeente Drimmelen op werkdagen in plaats van op zaterdag. Door deze wijziging kan er geen papieren afvalkalender meer gemaakt worden. Inwoners kunnen via de Gemeente Drimmelen app of via de website vanaf 12 december zien welke ophaaldagen er in 2023 gelden voor hun adres. 

"Hoe werk je met zo’n app ?" was de vraag die gesteld werd …