Nieuws
Januari 2024De Adviesraad Sociaal Domein adviseert Burgemeester en Wethouders over het beleid rond  de Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.


In de bijeenkomst van januari werden, onder meer, onderstaande onderwerpen besproken.

OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving)

Als jongeren opgroeien in een gezonde en veilige omgeving dan kunnen zij zich beter ontwikkelen. Dit maakt de kans kleiner dat zij alcohol of drugs gaan gebruiken of gaan roken.
Met OKO werkt iedereen samen: gezin, school, vriendenkring en in de vrije tijd. De gemeente wil dit samen doen met iedereen uit de gemeente die betrokken is bij opgroeiende jeugd. En zoveel mogelijk  risicozaken verminderen zoals pesten en laat buiten rondhangen.

Wonen

Samen met anderen zoals Ouderenbonden, Woonvizier, SWO, WWZ en gemeente willen we voor de zomervakantie een themadag organiseren over wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Er is een gezamenlijke concept woonzorgvisie opgesteld. 

Participatie

Iedere gemeente moet een zgn. participatiebeleid opstellen. Dat gaat om de vraag hoe betrekken we de inwoners bij beleid op alle gebieden.
Een werkgroep van de Adviesraad heeft een advies opgesteld voor Burgemeester en Wethouders over de opzet van het participatiebeleid in onze gemeente. De Adviesraad zal dit advies bespreken en indien akkoord doorsturen naar B&W.

Buurthuizen

In enkele dorpen is op dit moment de invulling van de buurthuizen een probleem. Als Adviesraad maken we ons daar zorgen over.
Ontmoetingsplekken zijn voor mensen in de dorpen heel belangrijk. We weten dat ook het gemeentebestuur er zo over denkt en samen met bv. Surplus Welzijn en inwoners naar invulling zoekt.

Zorgzaam dorp Made

We hadden een gesprek met Danny Garland. Zij is de projectleider Zorgzame Samenleving West-Brabant.
Het doel van de zorgzame samenleving is om te voorkomen, beperken en uitstellen van de vraag naar zorg bij ouderen. Langer thuis wonen is de opzet.
Zij start in het gebied rondom de Wijngaerd. Uiteindelijk is het de bedoeling te komen tot een dorpswerkgroep die kan draaien met ondersteuning door professionals.              

Beleidsplan Sociaal Beleid

Een plan waarin een samenhangend beleid is beschreven van alles wat de gemeente doet op sociaal gebied. En wat de gemeente wil gaan doen op het gebied van Jeugd, Wmo en Werk en Inkomen.
De Adviesraad heeft aangegeven zich zorgen te maken over mensen die extra hulp nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. 

Meer weten?

Neem dan contact op met de voorzitter van ASD-Drimmelen
- via tel. 06-51055721 of
- via info@asd-drimmelen.nl of
- via deze website.